Chichen Itza

Mayan Majix - Section FrançaiseLire les Articles des Trecenas Précédentes


1 Akb'al / Aq'ab'al — Trecena du Potentiel

1 OC / TZ'I - Trecena de la Coopération


1 Caban/Noj - Trecena de l'Introspection

1 Kan / K'at — Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 - Chuen / B'atz' - Trecena de la Créativité

1 Etznab / Tijax - Trecena de La Vérité et de la Guérison


1 Chicchan / Kan - Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 Eb / E' - Trecena des Chemins 8 – 20 octobre 2017

1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 - Cimi / Kame - Trecena de la Transformation

1 - Ben / Aj - Trecena de la Guidance


1 - Ahau / Ajpu - Trecena de l'Illumination


1 - Manik' / Kej - Trecena de l'Unification


1 - Ix / I'x — Trecena de la Source


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


1 -
Lamat /Q'anil - La Trecena de l'Abondance

1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision

1 - IK' / IQ' - Trecena de la Communication


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 Cib / Ajmak Trecena de la Sagesse et du Pardon


1 Akb'al / Aq'ab'al — Trecena du Potentiel

1 - OC / TZ'I - La Trecena de la Coopération


1 - Caban/Noj - La Trecena de l'Introspection


1 - Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 - Chuen / B'atz' - Trecena de la Créativité


1 Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

1 - Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 - Eb/E' - La Trecena des Chemins


1 - Cauac / Kawoq - Trecena des Orages


1 - Cimi / Kame -Trecena de la Transformation


1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination


1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


1 - La Trecena de l'Abondance (Lamat /Q'anil)


1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 IK' / IQ' - La Trecena de la Communication

1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 - Cib / Ajmak - La Trecena de la Sagesse et du Pardon


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


1 - OC / TZ'I - La Trecena de la Coopération


1 Caban/Noj - La Trecena de l'Introspection


1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité


1 Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison


1 - Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 - Eb/E' - La Trecena des Chemins


1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 Cimi / Kame -Trecena de la Transformation

1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance

1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination

1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


1 (Lamat /Q'anil) - La Trecena de l'Abondance


1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 IK' / IQ' - La Trecena de la Communication


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 Cib / Ajmak La Trecena de la Sagesse et du Pardon


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


1 OC / TZ'I - La Trecena de la Coopération


1 Caban/Noj - La Trecena de l'Introspection


1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité

1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité


1 - Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

1 - Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 Eb/E' - La Trecena des Chemins


1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 Cimi / Kame - La Trecena de la Transformation


1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance

1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination


1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


1 Lamat - La Trecena de l'Abondance


1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 IK' / IQ' - La Trecena de la Communication


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 Cib / Ajmak - La Trecena de la Sagesse et du Pardon

1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


1 OC / TZ'I - La Trecena de la Coopération


1 Caban/Noj - La Trecena de l'Introspection


1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité


1 -
Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

1 - Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 - Eb/E' - La Trecena des Chemins


1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 Cimi / Kame - La Trecena de la Transformation

1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source

1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


La Trecena de l'Abondance (Lamat /Q'anil)

1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 Cib / Ajmak - La Trecena de la Sagesse et du Pardon


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


1 - OC / TZ'I - La Trecena de la Coopération


1 Caban/Noj - La Trecena de l'Introspection

1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité


1 Chicchan / Kan La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 Eb/E' - La Trecena des Chemins


1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 Cimi / Kame - La Trecena de la Transformation


1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination


1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


La Trecena de l'Abondance (Lamat /Q'anil)


1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 IK' / IQ' - La Trecena de la Communication


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


1 Cib / Ajmak - La Trecena de la Sagesse et du Pardon


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


1 Caban / Noj - La Trecena de l'Introspection


1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité

Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


Eb/E' - La Trecena des Chemins

1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


1 Cimi / Kame - La Trecena de la Transformation

1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination

1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification

1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation


La Trecena de l'Abondance (Lamat /Q'anil)

1 Men / Tz'ikin — La Trecena de la Vision


1 IK' / IQ' - La Trecena de la Communication


1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie

Tzolkin Trecena Notes – 1 Akbal (Nuit/Le Foyer)


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel

Tzolkin Trecena Notes – 1 Chien (Oc)


Tzolkin Trecena Notes – KAN (Semence, Lézard)


1 Kan - La Trecena de la Liberté et de la Fertilité

Tzolkin Trecena Notes – 1 Singe (Chuen)


1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité

Tzolkin Trecena Notes – 1 Silex ( Etznab)

1 Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

Chicchan / Kan - La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


Tzolkin Trecena Notes – 1 Serpent (Chicchan)


Eb/E' - La Trecena des Chemins


Tzolkin Trecena Notes – 1 Eb (Route)


1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages


Tzolkin Trecena - 1 Cimi (Mort /Transformation)


La Trecena de la Transformation – Cimi/Kame

Tzolkin Trecena Notes –1 BEN (Roseau)


1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


Tzolkin Trecena Notes –1 AHAU (Soleil)


1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Eveil

Tzolkin Trecena Notes - 1 Cerf (Manik)


1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification

Tzolkin Trecena Notes –1 Ix (Jaguar)


1 Ix / I'x — La Trecena de la Source

Tzolkin Trecena Notes – 1 Imix (Crocodile, Nénuphar)


1 Imix / Imox — La Trecena de l'Innovation

La Trecena de l'Abondance (Lamat /Q'anil)

Tzolkin Trecena Notes – 1 Lamat (Lapin)


Tzolkin Trecena Notes – 1 Aigle (Men)

1 Men / Tz'ikin — The Trecena of Vision

1 Muluc / Toj — La Trecena de l'Harmonie


Tzolkin Trecena Notes – Muluk - Eau/Offrande

1 Cib / Ajmak - La Trecena de la Sagesse et du Pardon

Tzolkin Trecena Notes – 1 Vautour (Cib)

El Quetzal Ak'bal Trecena


Tzolkin Trecena Notes – 1 Akbal (Nuit/Foyer)

1 Caban / No'j — La Trecena de l'Introspection


Tzolkin Trecena Notes – 1 Terre (Caban)


Tzolkin Trecena Notes – 1 Kan (Semence, Lézard)


1 Kan / K'at — La Trecena de la Liberté et de la Fécondité

1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité

Tzolkin Trecena Notes – 1 Singe (Chuen)

Tzolkin Trecena Notes – 1 Silex ( Etznab)

1 Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison
23 Février - 6 Mars 2012

Tzolkin Trecena Notes – 1 Serpent (Chicchan)

1 Chicchan / Kan
La Trecena de l'Énergie et de l'Évolution


1 Eb/E' - La Trecena des Chemins

Tzolkin Trecena Notes – 1 Eb (Route)

1 Cauac / Kawoq - La Trecena des Orages

Tzolkin Trecena - 1 Cauac (Orage/Pluie)

Tzolkin Trecena - 1 Cimi (Mort /Transformation)


1 Cimi / Kame - La Trecena de la Transformation

Tzolkin Trecena Notes –1 AHAU (Soleil)

1 Ben / Aj - La Trecena de la Guidance


Tzolkin Trecena Notes –1 BEN (Roseau)

1 Ahau / Ajpu - La Trecena de l'Illumination

1 Manik' / Kej - La Trecena de l'Unification

Tzolkin Trecena Notes –1 Ix (Jaguar)


Tzolkin Trecena Notes – 1 Imix (Crocodile, Nénuphar)


Tzolkin Trecena Notes – 1 Lamat (Lapin)


Tzolkin Trecena Notes – 1 Men - Aigle


Tzolkin Trecena Notes – 1 Ik/Vent/Air


Tzolkin Trecena Notes – 1 Muluk - Eau/Offrande


Tzolkin Trecena Notes – 1 Vautour (Cib)


1 Akb'al / Aq'ab'al — La Trecena du Potentiel


Tzolkin Trecena Notes – 1 Akbal (Nuit/Foyer)

1 Oc / Tz'i — La Trecena de l'Introspection


Tzolkin Trecena Notes – 1 Dog (Oc)

1 Caban / Noj - La Trecena de l'Introspection


1 Kan - La Trecena de la Liberté et de la Fertilité


Tzolkin Trecena Notes – 1 Semence (Kan)

1 Chuen / B'atz' - La Trecena de la Créativité

Tzolkin Trecena Notes – 1 Singe (Chuen)

1 Etznab / Tijax - La Trecena de La Vérité et de la Guérison

1 Chicchan / Kan - La Trecena de L'Unification

Tzolkin Trecena Notes – 1 Silex ( Etznab)

Tzolkin Trecena Notes – 1 Serpent (Chicchan)

1 Eb / E' — La Trecena des Chemins

Tzolkin Trecena Notes – 1 Eb (Route)

La Trecena des Orages


Tzolkin Trecena - 1 Cauac (Orage/Pluie)

Tzolkin Trecena - 1 Cimi (Mort /Transformation)


La Trecena de la Transformation

La Trecena de La Lumière

Tzolkin Trecena – 1 Ahau (Soleil)

La Trecena du Respect

Tzolkin Trecena - 1 Cerf (Manik)

La Trecena de la Source

Trecena Ix - Jaguar

La Trecena de l'Innovation


La Trecena de l'Abondance


La Trecena de la Vision


La Trecena de la Communication


La Trecena de la Destinée


La Trecena du Potentiel


La Trecena de la Collaboration


La Trecena de L'Introspection


La Trecena de la Fertilité


La Trecena de la Créativité


La Trecena de la Sagesse


La Trecena de l'Orage


La Trecena de la Vérité

La Trecena de la Guidance


La Trecena de la Lumière


La Trecena du Respect


La Trecena de la Source


La Trecena de l'Initiation


La Trecena de l'Abondance


La Trecena de la Vision


La Trecena de la Communication

La Trecena du Pouvoir


Trecena de la Collaboration


La Trecena de la Sagesse


La Trecena du Potentiel1HOME /MAYAN MARKET / INFO CENTER / LEARNING LAB / ANCIENT MAYAN SITES
ARTICLES
/ LINKS / CONTACT USThe Mayan Calendar Comes North - presented by Ian Xel Lungold


Copyright 1998 - 2011 Mayan Majix , all rights reserved.